RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Data publikacji 03.04.2021.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Marcin Reif.
  Dane kontaktowe Administratora: telefon +48 505 861 372 mail: Marcin@DiveReif.pl .
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
  1. w celu zapewnienia, że nasza usługa jest dostarczana w najbardziej efektywny sposób dla ciebie i twojego komputera;
  2. w celu dostarczenia informacji, produktów lub usług, o które nas prosisz lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt w takich celach;
  3. aby administrować, wspierać, ulepszać, optymalizować i rozwijać naszą Witrynę;
  4. do tworzenia raportów, które mogą być wykorzystywane, sprzedawane lub publikowane przez nas według naszego wyłącznego uznania, pod warunkiem, że wszelkie dane lub raporty będą anonimowe i nie będą odnosić się do żadnego indywidualnego użytkownika naszych Usług;
  5. w zakresie marketingu wewnętrznego i badań demograficznych w celu ulepszenia oferowanych przez nas produktów i usług, w tym ze względów bezpieczeństwa.
  6. Możemy również wykorzystywać Twoje informacje, aby przekazywać Tobie powiadomienia e-mailowe, biuletyny i inne komunikaty marketingowe, o które nas prosisz.
  7. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas takich wiadomości marketingowych, powiadamiając nas na piśmie, kontaktując się z nami pod adresem Marcin@DiveReif.pl lub alternatywnie, postępując zgodnie z procedurą „anulowania subskrypcji” określoną w otrzymanym e-mailu.
 3. Dane będą przetwarzane również w celach marketingowych, w tym w drodze telefonicznej lub elektronicznej (w przypadku wyrażenia zgody).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest:
 1. Podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO ),
 3. Zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ).
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy i po jej zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W pozostałym zakresie dane osobowe Klienta będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację usługi.
 2. Zgodnie z RODO, przysługuje Klientowi prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. W celu wykonywania powyższych uprawnień uprzejmie proszę o przesłanie wiadomości mailowej na adres mailowy: Marcin@DiveReif.pl zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść żądania.
 7. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 8. Więcej informacji szczegółowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz w REGULAMINIE I WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ oraz w REGULAMINIE SKLEPU strony: www.DobryNurek.pl.