Reklamacja

REKLAMACJA

Wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie są objęte 2-letnią rękojmią (24 miesiące).

Jesteśmy odpowiedzialni względem Ciebie, jeżeli sprzedany Towar lub Towar Spersonalizowany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia zgodnie z Kodeksem Cywilnym).

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru lub Towaru Spersonalizowanego.

Jeśli zakupiony u nas Towar ma wadę, to masz możliwość zgłoszenie reklamacji.
Wystarczy wysłać do nas oświadczenie informującego o wadzie Towaru lub Towaru Spersonalizowanego
poprzez pocztę elektroniczną na adres doradca@dobrynurek.pl lub poprzez list tradycyjny lub polecony na adres:Marcin REIF
52200 Wysoka
ul.
Brzozowa 3d/13

Takie oświadczenie – Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać:

 • opis wady Towaru lub Towaru spersonalizowanego,
 • datę wykrycia wady,
 • określenie żądania co do sposobu usunięcia wady
 • adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.

WZÓR oświadczenia o reklamacji:

Sposób przekazania / odesłania reklamowanego Towaru:

 1. Odbierzemy Towar jeśli dostarczaliśmy go osobiście na ternie Wrocławia i okolic.
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam Towar na adres Sklepu Internetowego:
  Marcin REIF
  52200 Wysoka
  ul.
  Brzozowa 3d/13

Decyzja o uznaniu reklamacji może wymagać odesłania Towaru lub Towaru Spersonalizowanego do dalszej analizy do Producenta/Dystrybutora danego Towaru.

Poinformujemy Ciebie o rezultacie rozpatrzenia reklamacji mailowo, telefonicznie lub listownie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Koszty przesyłki reklamowanego produktu mogą być zwrócone tylko w przypadku uznania reklamacji. Zwracamy wyłącznie koszty przesyłki pocztowej.

W razie wątpliwości:

Zapoznaj się ze schematem reklamacji przygotowanym przez UOKiK:
Schemat reklamacji – prawa konsumenta.

Szczegółowa procedura reklamacji towaru opisana jest w Regulaminie Sklepu punkt:

6. PROCEDURA REKLAMACJI

Skontaktuj się proszę z nami aby ustalić wspólny plan działania. Zależy nam na jak najszybszym rozpatrzeniu reklamacji.

W razie pytań proszę o kontakt:

tel.: +48505861372
e-mail: doradca@dobrynurek.pl